MITTEILUNGSBLATT

Upcyclingdag in Upcyclinghuizen!

Te stressvol om te verkopen, te goed om weg te gooien? Wie heeft dit niet meegemaakt!

Upcycling is de oplossing. Misschien heeft iemand nog plezier van een voorwerp dat al lang stof staat te verzamelen in zijn kelder? Op Upcyclingdag in Upcyclinghausen op 13 juni 2024 van 9.00 tot 16.00 kun je voorwerpen met het label "Upcyclingday" uitstallen op privé grond. De voorwerpen moeten duidelijk geëtiketteerd zijn. De restanten moeten natuurlijk de avond na de actie worden opgeruimd. Geschikte items zijn onder andere boeken, cd's, cassettes, films, bloemenvazen, kookgerei, speelgoed, kleding, borden, bekers, glazen, bordspellen, stekkers, kabels, adapters, computers (onderdelen), consoles, spelletjes en alles wat maar vreugde kan brengen. We wensen je veel plezier!

Inbreuk op een handelsmerk is een schending van de exclusieve rechten die verbonden zijn aan een handelsmerk zonder de toestemming van de eigenaar van het handelsmerk of eventuele licentiehouders (op voorwaarde dat deze toestemming werd gegeven in het kader van de licentie). Er kan sprake zijn van inbreuk wanneer een partij, de "inbreukmaker", een handelsmerk gebruikt dat identiek is aan of verwarrend overeenstemt met een handelsmerk dat eigendom is van een andere partij met betrekking tot producten of diensten die identiek zijn aan of overeenstemmen met de producten of diensten waarop de registratie betrekking heeft. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op enige andere wijze gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met dwingend recht. Het is niet toegestaan teksten, foto's of andere materialen op deze website her te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van Upcyclingday. Het intellectueel eigendom berust bij Upcyclingday. De uitdrukkelijke toestemming wordt verleend voor 1 jaar bij aankoop en voor 3 jaar bij het afsluiten van de huurovereenkomst.