Algemene voorwaarden zijn een opsomming van algemene afspraken. De “Algemene voorwaarden” is een document waarin o.a. de algemene rechten en plichten van onze klanten staan.